Lenins' liefdes – deel 2

Inessa Armand

Inessa Armand speelde eenbelangrijke rol in de Russische revolutie. Armand iseen van de weinigen die de positie van de vrouw in Rusland heeft verbeterd. Zijheeft niet alleen een bijdrage geleverd aan de revolutie, maar ook aan hetlevensgeluk van Lenin… al snel nadat ze elkaar hadden ontmoet, gingen hungesprekken niet alleen meer over de revolutie.

Vrijgevochten vrouw

Een opmerkelijke enaantrekkelijke vrouw, geboren in Parijs die in 1904 haar rijke man verliet ommet haar vijf kinderen bij haar zwager te gaan wonen. Met haar ideeën was zijhaar tijd ver vooruit. Zij was een van de vrouwen die de toon zette voor denieuwe moraal in Rusland in de tijd van de revolutie, rond 1917. Het was nogalgedurfd, om in het conservatieve, vrouwonvriendelijke Rusland je man teverlaten voor je nieuwe liefde. De liefde voor haar zwager duurde maar kort. Al snelontmoette ze Lenin op een van de illegale bijeenkomsten over revolutie ensocialisme. Zoals zoveel revolutionairen werd ook Inessa gearresteerd enverbannen naar Siberië. Al snel moest ze, net als Lenin, vluchten uit Rusland.In 1910 ging ze, in ballingschap, bij Lenin en zijn vrouw Nadjeshda Kroepskajawonen. Er zou al snel iets opbloeien…

Bloeiende relaties

Tussen Inessa en Nadjeshdaontstond ondanks alles een vriendschap. Samen dachten zij na over de rol van devrouw in het nieuwe Rusland, na de revolutie. Dikke vriendinnen dus, die Inessaen de vrouw van Lenin. Met Lenin werd Inessa ook goede maatjes en al snel vonden die twee elkaar meer dan leuk. Lenin en Inessa begonnen eenverhouding. Lenin kon bij zijn vrouw voor het uitwerken vanrevolutionaire ideeën terecht. Inessa had hij voor de passie, een uitlaatklep voor zijnseksleven waar hij bij zijn vrouw niet hoefde aan te kloppen. De liefde die tussen Leninen Inessa bloeide tastte de vriendschap tussen haar en Kroepskaja niet aan.Integendeel, de vriendinnen bleven schrijven over vrouwenkwesties in Rusland.De affaire die Inessa met Lenin had duurde tot het jaar van de revolutie; 1917. Heeft  zijn vrouw niets in de gaten gehad? We zullen het nooit weten.

Geen affaire wel passie

Tijdens en na derevolutie, maar ook al in ballingschap zette ook Inessa zich in voor de partijvan Lenin en zijn aanhangers: de bolsjewiki. De liefde tussen haar en Lenin wasover, maar ze zorgde er wel voor dat Lenin door Duitsland mocht reizen in 1917.Armand was een mooie vrouw, met veel netwerken. Ze correspondeerde onder anderemet de Duitse minister van buitenlandse zaken. De Eerste Wereldoorlog woedde inEuropa. De Duitsers hoopten dat Lenin de revolutie zou ontketenen, watinderdaad gebeurde. De revolutie in Rusland, zo was de tactiek van de Duitsers,zou Rusland verzwakken zodat Duitsland de oorlog zou winnen. Dankzij Armandkregen zij, Lenin en andere revolutionaire ballingen een speciale trein om naarRusland te reizen.

Vuur en vlam

Armand coördineerde metveel overgave alle bolsjewistische comités over heel Europa en Rusland. Zestond in vuur en vlam om Lenin zijn partij te helpen. Samen met Lenin werkte zeaan het plan om het gezin af te schaffen om de positie van de vrouw teverbeteren. Tijd om een nieuwe affaire te beginnen hadden ze niet; veel te drukmet de revolutie. Trouwens, de dagen van Inessa waren al geteld, in 1920 stierfze aan cholera.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: